Videos

Colocacion Cateter Venoso Central (Yugular & Subclavia)

Colocación de Catéteres Venosos Transitorios por distintas técnicas.